חיוך ותיק: תכנית קהילתית לקידום בריאות הפה והשיניים בקרב ניצולי שואה בירושלים

אברהם זיני, יובל ורד, גיא טוביאס, הדס לויט-ישראלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

العنوان المترجم للمساهمةA veteran smile:: A community program to promote oral and dental health among Holocaust survivors in Jerusalem
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)24-25
دوريةשיננות
رقم الإصدار61
حالة النشرنُشِر - أبريل 2018

قم بذكر هذا