זיקנה בעידן החדש: [מתוך המדור: גרונטולוגיה]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

לאחרונה קיימת קריאה, אפילו מבין הזקנים עצמם, להגדיר קבוצת גיל חדשה של "עת התבונה" במקום "הזיקנה הצעירה". לא ייתכן, האם אומרים, שאדם בן 65 ייקרא זקן. "זקנים הם בני 75 וצפונה". הם מציעים לשנות את השם "לעת התבונה" או ל"אמצע החיים". אלו הן קריאות גילניות כיוון שהן מניחות, כי אדם זקן הוא רק מי שלא מתפקד, שאינו עצמאי וששכלו שוב אינו במקום. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)13-14
عدد الصفحات2
دوريةדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
مستوى الصوت207
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا