"ולפאתי מזרח": 1967 - תגובות התושבים וההנהגה בירושלים הערבית

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

החודשים הראשונים לאחר מלחמת שש הימים בשנת 1967, חשפו דינמיקה מורכבת, הן בתוך הציבור הערבי-פלסטיני והן בינו ובין החברה הישראלית. בחמישים שנה שחלפו מאז ידעה ירושלים תקופות של רגיעה ותקופות של אלימות, וזה לצד זה מתקיימים בה אתרים של מאבק קשה ואחרים של יחסי רעות הוגנים. אולם הגורמים שעיצבו את מגוון התגובות של הפלשסטינים בירושלים לכיבוש הישראלית ב-1967 - ההתנגדות הפוליטית והעממית לשלטון זר, הכאב על נפילת אל-אקצה בידי זרים, והמודעות לייתרונות הכלכליים ואחרים הנובעים משלטון ישראל - נותרו כשהיו, והם שמעצבים את יחס הפלסטינים בירושלים לשלטון הישראלי כיום.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)30-33
عدد الصفحات4
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت251
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا