השפעת מאביקי בר על כמות הפרי ואיכותו במטעי תפוח: [ מתוך מדור: הידעת?]

עמרי אברך, יעל מנדליק

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאביקי בר עשויים לתרום משמעותית להאבקה של גידולים חקלאיים ולספק רשת ביטחון במצבים של קריסת כוורות דבורים. כיצד ניתן אם כן לשלב בין מאביקים מסחריים למאביקי בר באופן שיספק שירותי האבקה מקסימליים ואחידים ברחבי המטע? גידול התפוח הוא מודל טוב לבחינת הנושא, שכן הוא דורש ממשק האבקה אינטנסיבי. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)37
عدد الصفحات1
دوريةעלון הנוטע
مستوى الصوتע"ג
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا