הצרנה, אילוצים סמנטיים ואנתרופוצנטריזם

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הצרנה היא הליך המשמש לקביעת תקפותם של טיעונים בשפה טבעית באמצעות כלים מתמטיים. לחלופין, ניתן לראות את תוצרי ההצרנה כממדלים תופעות בשפה הטבעית, או כבעלי ערך אינסטרומנטלי לשימושים שונים. כן ניתן לראות בהצרנה פעילות אינטלקטואלית אנושית במרחב של דיון ושיח, המבקשת לגשר על הפער בין מורכבות השפה הטבעית לשאיפה לנכונות לוגית שאינה משתמעת לשני פנים. המאמר מציע עמדה שלפיה הצרנה היא אקט פרשני של דוברת או של בת שיח, שיש לו היבטים נורמטיביים המאפשרים להעריך את תקפותם של טיעונים המנוסחים בתוך דיון
العنوان المترجم للمساهمةFormalization, Semantic Constraints, and Anthropocentrism
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)149-169
عدد الصفحات21
دوريةעיון: רבעון פילוסופי
مستوى الصوتס"ט
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا