הסכמות קהילת לריסה משנת תר"א

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

העיר לריסה הייתה בירת חבל תסאליה שבמרכז יוון. קהילה יהודית נתקיימה בה במשך כל התקופה העות'מאנית, וידעה עליות ומורדות. עיסוקיהם של תושביה היו אופייניים ליהודי יוון - מלאכות שונות, בהן ייצור אריגי צמר ומשי, מסחר מקומי ואזורי ומתן שירותים שונים. באוסף כתבי–היד של אוניברסיטת קולומביה שבניו–יורק נשתמר דף יחיד ועליו תקנות הקהילה, כתובות בכתב חצי קולמוס ספרדי. ההסכמות כתובות עברית רבנית טיפוסית בלולה בקטעי פסוקים ואמירות מספרות חז"ל. משפת הדיבור של הכותבים, ספרדית–יהודית, חדרו אל הטקסט שמות של מאכלים ומספר מונחים הקשורים לטקסי הנישואין, וכן ניכר בו שימוש במונחים תורכיים–עות'מאניים בענייני מסחר ולציון מיני מאכלים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)175-181
عدد الصفحات7
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت130
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا