"הסבא-ינוקא" וחנוך-מטטרון כארכיטיפ Senex-Puer ("זקן-נער"): קריאה פוסט-יונגיאנית בספרות הזוהרית (על פי ג'יימס הילמן)

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

במאמר זה פרשתי את הצעתי לקריאה פסיכולוגיתיונגיאנית של מיתוס הינוקא והסבא לאור התאוריה המיתיתארכיטיפית של ג'יימס הילמן. קריאה ארכיטיפית מסוג זה מתאימה מאוד לניתוח הטקסטים הזוהריים, שבהם מעוצבת דמותם של הינוקא והסבא. אחד המאפיינים המייחדים את סיפורי הינוקא והסבא בזוהר הוא היסוד ה'רפלקטיבי', החושף את ההתרחשות הפנימית בתוככי דמותם המיתיתנרטיבית של הדמויות. כתיבה ספרותית מסוג זה, ה'מלבישה' את הסמליות הזוהרית ומהלכי הדרשות כדרמה פנימית של דמויות בשר ודם, מעוררת את הזדהותו של הקורא עם ה'מיתוס החי' והופכת את הרעיונות התאוסופיים 'לחוויה דתית אקטואלית', כלשונו של ליבס. בזאת הופכים המיתוסים לאבני יסוד ארכיטיפיים של ה'מיתוס הקולקטיבי' המכונן את התודעה הדתיתמיסטית של קוראי הזוהר. יתר על כן, ניתן אף לומר כי מהשוואת ההבניה המיתית של הינוקא (Puer) והנער (Senex) והסבא בספרות הזוהרית לדיון של הילמן במיתוסים הזקן מן המיתולוגיה היוונית והרומית עולה היסוד המשותף לארכיטיפים המיתיים המכוננים את נפשו ותודעתו של האדם, שמיתוסים אלו הם 'אבני יסוד' לתרבותו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהדמיון הפרשני
المحررونרות הכהן-פינצ'ובר, גלית חזן-רוקם, ירחמיאל כהן, אילנה פרדס
مكان النشرירושלים
الصفحات46-71
عدد الصفحات26
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP Publications

  • !!ihp

RAMBI Publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا