המשפט העברי בישראל: אתגרי העתיד והיערכות מחודשת

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

חוק יסודות המשפט מעגן את מעמדו של המשפט העברי במסגרת המשפט הישראלי, ובשנים האחרונות הועלו יוזמות שונות לתקנו. מסמך זה מבקר יוזמות אלו ומציע חלופה לתיקון שיש בכוחה לתרום לביסוס מעמדו של המשפט העברי בישראל בצורה מאוזנת יותר ובה בשעה חזקה יותר. ההצעה נשזרת בדיון רחב יותר, המלבן את אתגרי העתיד של המשפט העברי בישראל במאה העשרים ואחת. בהקשר רחב יותר, הצעה זו מבקשת לייעד למשפט העברי תפקיד מורכב, ועדין, של שותף בדיאלוג תרבותי-משפטי, בשונה מייעודו כמשמיע מונולוג במקרי לקונה, כפי שהוגדר בגרסה המקורית של חוק יסודות המשפט.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفחוק יסודות המשפט
العنوان الفرعي لمنشور المضيفהצעה לתיקון ודברי ביקורת
الصفحات11-75
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني)9789655191981
حالة النشرنُشِر - 2016

قم بذكر هذا