המסע המופלא של ביאלר: [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר של ביאלר מהווה מעין סיכום של עשרות שנות מחקר רב גוני ורב־ממדי של אחד החוקרים הבולטים בתחום ההיסטוריה הדיפלומטית בכלל, וההיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית בפרט, ומספק ראייה היסטורית רחבה על התפתחות יחסי החוץ של ישראל מאז הקמתה ועד הסכמי אוסלו. הסקירה מרשימה, ובשונה מספריו הקודמים של המחבר, מבוססת על מקורות משניים, שכן מטרתה כאן לספק מבט רחב ככל האפשר, על פני תקופה ארוכה, על מדיניות החוץ של ישראל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)293-296
عدد الصفحات4
دوريةקריאות ישראליות
مستوى الصوت4
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا