הכתבת מחיר מינימום אחרי שופרסל

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר מנתח את תחולת דיני התחרות על הסדר שבו ספק מגביל את לקוחותיו מלהוריד את המחיר שהם גובים ("הכתבת מחיר מינימום"). הוא מראה כי גם לאחר החלטת בית המשפט העליון בעניין שופרסל הסדר כזה הוא בחזקת הסדר כובל, ואין צורך כי התובע יראה כי הוא עלול לפגוע בתחרות. עוד מראה כי מסקנה זו מהווה גם את הדין הרצוי. זאת משום שהכתבת מחיר מינימום כוללת מעצם טיבה פגיעה בוטה יותר בתחרות מאשר הסדרים אחרים בין ספק ללקוח. המאמר מסיים עם האופנים השונים שהכתבת מחיר מינימום יכולה לפגוע בתחרות ובצרכן, תוך יישום התיאוריה בכלכלית הרלוונטית. בין היתר, המאמר מראה כי אין מקום להקל עם להקל עם הכתבת מחיר מינימום שבה הלקוח אינו הצרכן הסופי, וגם אין מקום להקל עם ההסדר מקום שהלקוח הוא היחיד המפיץ את המוצר של הספק. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفספר אליקים רובינשטיין
المحررونאהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה
مكان النشرצפרירים
الصفحات1497-1534
عدد الصفحات38
مستوى الصوتב
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP Publications

 • !!ihp
 • Antitrust law
 • Antitrust law -- Israel
 • Competition
 • Consumers
 • Presumptions (Law)
 • Prices
 • Restraint of trade
 • דיני הגבלים עסקיים
 • דיני תחרות
 • חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988
 • חזקה (משפט)
 • מחירים
 • ספקים (מסחר)
 • צרכנות וצריכה
 • קמעונאים
 • תחרות כלכלית

RAMBI Publications

 • !!rambi
 • Price regulation -- Israel
 • Retail trade -- Law and legislation -- Israel

قم بذكر هذا