"הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין": הורות וזקנה בחטיבת סיפורים במסכת קידושין

חיים וייס, מירה בלברג

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במסכת קידושין שבתלמוד הבבלי מופיעה סוגיה ארוכה שעניינה כיבוד אב ואם. סוגיה זו זכתה להתייחסויות רבות. הרלוונטיות של הנושא לחיי היומיום, זיקתו לשאלות של זהות וגבולותיו של הסובייקט ואף יופים של הסיפורים העומדים במרכזה - כל אלו הפכו אותה לאחת מאותן יחידות תלמודיות שנתחבבו על השיח המחקרי המנסה לפענח דרכן את עולמם ההלכתי, התרבותי והתיאולוגי של חכמים. אנו מבקשים לצרף כאן את קולנו לדיון הער בסוגיה זו ולהציע קריאה נוספת וחדשה בכמה מסיפוריה. זוהי קריאה קרובה שאין בכוונתה לצייר תמונה מלאה וקוהרנטית העונה לשאלה מהי עמדתם ההלכתית והתרבותית של חכמי התלמוד בשאלת כיבוד אב ואם והיחס להורים מזדקנים אלא להעמיד מהלך פרשני הפוך שלא רק שאינו עונה לשאלה אלא למעשה מחריף ומעצים אותה. מערכת הסיפורים שננתח במאמר זה חושפת עמדה מגומגמת ולא החלטית של חכמים בשאלת אופן ההתמודדות עם הקושי הכרוך ביציאתם של ההורים אל מחוץ לסדר החברתי. עזותם ובוטותם של הסיפורים חושפות זקנים ובעיקר זקנות המסרבים "לפרוש בשקט" מרצף החיים ולממש את התפקיד החברתי המדומיין והנוח של מעין יועצים חכמים המשקיפים על חיי הצעירים מהם ממרום גילם וניסיונם. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)181-211
عدد الصفحات31
دوريةאות: כתב עת לספרות ולתיאוריה
مستوى الصوت8
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP Publications

 • !!ihp
 • Aging
 • Filial piety
 • Older people -- Religious aspects -- Judaism
 • Parent and adult child
 • Talmud Bavli -- Kiddushin
 • הורים וילדיהם המבוגרים
 • זקנה והזדקנות
 • כיבוד אב ואם
 • קשישים ביהדות
 • תלמוד בבלי. קידושין

قم بذكر هذا