החינוך הגופני כגורם מגן להתנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל: הבדלי גיל ומגדר

רחל ניסנהולץ-גנות, רותם מאור, לני עופרי, יעל סלע, אבי זיגדון, יוסי הראל-פיש, ריקי טסלר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

In Israel, as well as in other countries throughout the world, physical education (PE) classes are included in a school’s core program. PE classes are based on physical health concepts and focus on instilling active and healthy lifestyle habits among students. Studies have shown that adolescents' participation in PE classes can lead to a decrease in risk behavior patterns and an increase in involvement in physical activity even outside the school walls. The present study examined the extent to which PE variables in school (love of PE classes, duration of PE classes, and participation in sports) serve as protective factors against risky behaviors (drunkenness, excessive alcohol consumption, and cannabis smoking] among adolescents. Quantitative correlations were based on a secondary analysis of the Health Behavior in School-Age Children Study data from Israel during the years 2018-2019. The study population included 4,407 students from the sixth, eighth, tenth, and twelfth grades, from the following sectors: state (54%), state-religious (14%), and Arab (32%). Students answered questions about PE and risk behaviors. We found that love for PE and duration of activity in PE were protective factors against the risk behaviors examined. Participation in sports was found to be a protective factor in preventing drunkenness and excessive drinking among teenagers. Policy makers should develop intervention programs as part of the PE lessons to help address the risk behaviors of adolescents, in order to create a healthier future generation
العنوان المترجم للمساهمةPhysical education as a protective factor for risk behaviors among adolescents in Israel: age and gender differences
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)57-70
عدد الصفحات14
دوريةבתנועה: כתב-עת למדעי החינוך הגופני והספורט
مستوى الصوتיג
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP Publications

 • !!ihp
 • Age
 • Children -- Alcohol use
 • Children -- Drug use
 • Physical education and training
 • Risk-taking (Psychology)
 • Schools
 • Sex
 • Teenagers -- Alcohol use
 • Youth -- Alcohol use
 • Youth -- Drug use
 • בתי ספר
 • גיל
 • הסתכנות (פסיכולוגיה)
 • חינוך גופני
 • מגדר
 • סמים -- התמכרות ושימוש ע"י ילדים ונוער
 • שתיינות ילדים ונוער

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “החינוך הגופני כגורם מגן להתנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל: הבדלי גיל ומגדר'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا