החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיות

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Take-up agents (professionals or semi-professionals who actively help their clients realize their rights) mediate between service users and welfare state agencies. However, despite their central role in the take-up process, these agents are still a missinglink in research and theories of taking-up social rights. This article seeks to turn the spotlight on the role of take-up agents. Through semi-structured interviews with 25 Israeli take-up agents from different sectors (public, business, and non-profit), the present study examines the role of these agents through their own perspective –their goals, role perception, and strategies. It finds significant differences between them in terms of their goals, how they perceive their role, and how they use and mix different strategies. By discussing these similarities and differences, and outlining the diverse role of the take-up agents in the take-up process of social rights, we try to complete the missing part of the picture.
العنوان المترجم للمساهمةThe missing link: The role of take-up agents in realizing social rights
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)203-225
عدد الصفحات23
دوريةביטחון סוציאלי
مستوى الصوت113
حالة النشرنُشِر - 2021

IHP Publications

 • !!ihp
 • Emotions
 • Knowledge and learning
 • Power (Social sciences)
 • Social networks
 • Social rights
 • Social service
 • ha-Mosad le-viṭuaḥ leʼumi
 • המוסד לביטוח לאומי
 • זכויות חברתיות
 • ידע
 • עוצמה
 • רגשות
 • רשתות חברתיות (סוציולוגיה)
 • שירותי רווחה

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “החוליה החסרה: תפקידם של סוכנים למיצוי זכויות חברתיות'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا