ה'בעל בית': ר' ישראל מאיר הכהן, ה'חפץ חיים'

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

ספק אם ישנה עוד אישיות המצויה בקונסנזוס אורתודוקסי כה רחב כר' ישראל מאיר הכהן, 'החפץ חיים'. עד היום תמונתו תלויה על קירותיהם ועל דפנות סוכותיהם של ליטאים, חסידים, ספרדים ואף דתיים-ציונים. ספר ההלכה העיקרי שלו, 'משנה ברורה', הוא החיבור הקנוני הסמכותי ביותר, המקובל בכל זרמי האורתודוקסיה. ספריו על איסורי לשון הרע ורכילות היו לנכס צאן ברזל, נדפסים בעשרות מהדורות, עם שלל פירושים ולעתים אף בקיצורים, ונרכשים בכל חוגי היהדות הדתית. אכן, אחת החידות שמציבה דמותו לפתחו של החוקר היא: מה סודו? כיצד הפך דווקא הוא לדמות מאחדת כל כך, שהצליחה להתעלות מעל למחלוקות ולפילוגים ששטפו את האורתודוקסיה היהודית בימיו ולאחריו? קשה לפצח את החידה במלואה, אך לפחות חלק ממנה עולה מתוך מכלול אישיותו, פועלו ויצירתו: הוא גילם יותר מכל אישיות רבנית אחרת בימיו את דמות 'הצדיק התמים', הפשוט והעממי, שאיננו שוכן במגדל השן הלמדני אלא יורד אל העם ועונה לצרכיו, במיוחד בתחום ההלכה. דמות זו לא רק שמילאה חלל חברתי בולט, אלא גם הייתה נייטרלית דיה כדי להגיע למכנה משותף רחב ללא תקדים. בשורות הבאות אבקש לעמוד על קווים עיקריים בדמותו ובמורשתו של ה'חפץ חיים', ולבחון כיצד תרמו לגיבושה של דמות זו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהגדולים (קובץ בעריכת בנימין בראון וניסים ליאון)
مكان النشرירושלים
الصفحات105-151
عدد الصفحات47
حالة النشرنُشِر - 2017

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا