האם הסכסוך הישראלי-פלסטיני פתיר? הכרה אתית טרנספורמטיבית ופתרון סכסוכים

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

המאמר טוען כי הסכסוך הישראלי-פלסטיני נעוץ בחלקו בהבניית זהותם של שני הצדדים שהתנגשו זה בזה ב-1948 ויצרו מציאות גיאו-פוליטית חדשה. תהליך שלום אותנטי מותנה בכך ששני הצדדים יבואו לכלל הכרה אתית, יכירו במציאות החדשה ויביעו נכונות להתמודד עם השלכותיה השונות. על פי הניסיון שנצבר בסכסוכים אחרים, אין זו מטרה פשוטה להשגה, ובכל זאת, התפיסות העצמיות המבוססות על הדרת שני הצדדים, זה את זה, והיעדר האינטגרציה בין שתי הקבוצות, יחייב אותן להשתנות כדי להגיע למציאות אתית יותר. לדברי המחבר, אתגרי ההכרה האתית מצביעים על כך שהסכסוך הישראלי-פלסטיני מורכב הרבה יותר ממה שחשבו אדריכליו של הסכם אוסלו. כוונתם להניח בצד סוגיות השנויות במחלוקת קשה, כגון פליטים, גבולות וירושלים, הייתה כנראה צעד הכרחי בזמנו, אך התגלתה בדיעבד כשדה מוקשים, שמאפשר למתנגדי התהליך לסכל את כוונותיו המעשיות. המתח הגובר ביחסים בין שני הצדדים והעובדה שמתח זה לא ייעלם מאליו מבהירים שעל שני הצדדים לאמץ אסטרטגיה שתתבסס על צדק ופיוס לתקופת מעבר, תוך התחשבות בדילמות ההכרה המורכבות כדי להימנע מנקודת שבירה שתנכיח את האנטגוניזם ביניהם. הפערים בין תפיסות הפלסטינים לתפיסות הישראלים בנוגע לסוגיות מפתח מהותיות, חומריות, כלכליות, אסטרטגיות וקיומיות, עודם רחבים מאוד. הימשכות הסכסוך וחוסר האמון בין הצדדים נטועים עמוק ברמה האפיסטמולוגית והפסיכולוגית, ורק הגדרה מחדש של הסכסוך, שתוליך להכרה אתית טרנספורמטיבית, היא המפתח היכול לקדם את פתרון הסכסוך. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيف25 שנה לתהליך אוסלו
الصفحات567-590
عدد الصفحات24
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP Publications

 • !!ihp
 • Arab-Israeli conflict -- 1993-
 • Arab-Israeli conflict -- 1993- -- Peace
 • Dispute resolution (Law)
 • Israel -- Treaties, etc -- Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah -- 1993 Sept. 13
 • Palestinian Arabs
 • הסכמי ישראל-אש"ף, 1993-
 • יחסי ישראל-ערב -- 1993-
 • יישוב סכסוכים
 • פלסטינאים
 • תהליך השלום במזרח התיכון, 1991-

RAMBI Publications

 • !!rambi
 • Arab-Israeli conflict -- Peace
 • Arab-Israeli conflict -- Psychological aspects

قم بذكر هذا