דפוסי שימוש של צעירים בסביבות טכנולוגיות והתנהגויות של ריבוי משימות: [פוסטר אקדמי]

קרן אטינגר, רפי נחמיאס, ענת כהן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

ביצוע משימות בו-זמנית הפכה לחלק מחיינו. הסביבה הטכנולוגית שבה אנחנו חיים לא רק מאפשרת פעילות בו-זמנית, אלא אפילו מעודדת אותה. הספרות מדווחת על התפקיד המרכזי שמשחקת הטכנולוגיה בחייהם של הדור הצעיר ושריבוי-משימות היא התנהגות נפוצה וחשובה עבורם עם זאת, הגישה כלפי ריבוי-המשימות היא שלילית בדרך כלל, ונראה שהיא מבוססת בעיקר על "תחושות בטן" ופחות על מחקר אקדמי. נראה שחסר מחקר המפרט בדיוק מהם דפוסי ההתנהגות של צעירים בסביבות טכנולוגיות וכיצד הם מבצעים פעולות בו-זמניות. מחקר זה הוא מחקר ראשוני שבמהלכו בוצעו תצפיות על שני מתבגרים ישראליים בשעת שהייה ליד מחשב במשך זמן לימודים ופנאי. בשעת התצפיות נרשמו כל הפעולות שביצעו הנחקרים בטבלת תצפית. התצפית הראתה, שצעירים ישראלים, מבלים כמו חבריהם האמריקנים זמן ברשתות חברתיות, בהאזנה למוסיקה ובהודעות טקסט. התצפיות הראו שמשימות רבות מבוצעות בו-זמנית אך גם הראו שיש דפוסי ריבוי-משימות שונים בזמן פנאי ובזמן ביצוע משימות לימודיות. (מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
الصفحات203-205
عدد الصفحات3
حالة النشرنُشِر - 2014

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا