גמישות ואוטונומיה במקום העבודה: השלכות על חוויית העובד

אירנה אור קונובלוב, יעל בורוכוביץ', מרח סארג'י, פאדי כבהה, חן מזרחי, סיגל אלון, ענת אורן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

על מנת לשמור על רציפות תפקודית והמשך הפעילות הכלכלית במהלך משבר הקורונה, ארגונים רבים בארץ ובעולם אימצו מודלים שונים של גמישות במקום העבודה ושל עבודה מרחוק. המאמר מתבסס על ניתוח סקר עמדות אשר בחן בין היתר עמדות כלפי גמישות ואוטונומיה במקומות עבודה. איסוף הנתונים התבצע בשנת 2015 במסגרת פרויקט ISSP (International Social Survey Program) על ידי מכון ב.י. כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הישראלית הבוגרת. מטרת המאמר הינה לספק מבט רטרוספקטיבי בתחום הגמישות במקום העבודה תוך הצגת ניתוח נתוני עבר. זאת מתוך שאיפה כי ניתוח זה יהווה בסיס לניתוח עתידי אפשרי לאור התמורות שחלו בתחום בשנים האחרונות ככלל וכתוצאה ממשבר הקורונה בפרט
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-4
عدد الصفحات4
دوريةדעות בעם
مستوى الصوت19
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا