ביאור סוגיית 'תספר עמו מאחורי הגדר' לאור עקרון 'מרחב האפשרויות'

נתן קלר, טוביה שלמה בר-אילן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

במאמר זה נעסוק בסוגיה במסכת סנהדרין, שמהווה מקור לדינים מרכזיים הקשורים לחומרת איסור גילוי עריות ואיסורים המסתעפים ממנו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-20
عدد الصفحات20
دوريةאסיף
مستوى الصوتט
حالة النشرنُشِر - 2023

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا