בדרך לשינוי מקצועי: הרחבת "ארגז הכלים" של הפיזיותרפיה לאיתור מוקדם של ספקטרום האוטיזם בתקופת הינקות: [מבט על מנקודת ראות מקצועית]

אסנת עטון-עיני, טל שחר אשכנזי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

קיימת בספרות הסכמה בדבר חשיבותו של האיתור המוקדם של ספקטרום האוטיזם (ASD). איתור מוקדם מאפשר התערבות מוקדמת ומותאמת שיש לה השפעה מיטיבה על התפתחות הילד ועל הסתגלות המשפחה למציאות החדשה. איתור מוקדם הוא משימה מורכבת הדורשת מעורבות של צוות רב מקצועי בקיא ומיומן. בשנים האחרונות הפך מקצוע הפיזיותרפיה לחלק מן המקצועות המטפלים בילדים עם הבחנה ב-ASD. השתלבות הפיזיותרפיסטים בתחום האוטיזם והגבלת מעורבותם מחייבת הערכה והתערבות טיפולית בפריזמה תפקודית רחבה יותר. המאמר מציג את ההתפתחויות המחקריות בנושאי איתור מוקדם של תינוקות ופעוטות בסיכון ל-ASD, השלכותיהן האפשריות על המעורבות של הפיזיותרפיסטים ועל התאמת תהליך האבחון של הפיזיותרפיה בינקות, ובוחן את משמעויותיהן הקליניות ברמת הקלינאי וברמת המקצוע.
العنوان المترجم للمساهمةEn route to Professional Change: Expanding the Physical Therapy Toolbox for Early Screening of Autistic Spectrum Disorder During Infancy
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)14-29
عدد الصفحات16
دوريةכתב-עת לפיזיותרפיה
مستوى الصوت22
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا