"אני מאמין" בהוראה על ידי מרצים מצטיינים: [מאמר דעה]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

כל חברי הסגל שנבחרו באוניברסיטת אריאל בשומרון לקבל פרס על הוראה מצטיינת בשנת תשנ"ד התבקשו לבטא בכתב את ה"אני מאמין" שלהם בהוראה. להלן חלק מבין התגובות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)21-23
عدد الصفحات3
دوريةהוראה באקדמיה
مستوى الصوت5
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP Publications

  • !!ihp
  • Excellence
  • Lecturers
  • Teacher effectiveness
  • Teacher-student relationships
  • Teaching
  • מצוינות בהוראה
  • מרצים
  • סטודנטים ומרצים

قم بذكر هذا