אינטרנט בפסיקה בישראל: ספירת מלאי

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציג תוצאות מחקר בו נבחנו מופעיו של האינטרנט בפסיקה הישראלית. מן הממצאים עולה גידול ניכר באזכורי האינטרנט בפסיקה, עד שזה הפך למונח שגרתי בה. רובם הגדול של האזכורים הם אגביים, מה שמצביע על כך שהאינטרנט נטמע בפסיקה כדבר שגרתי. בנוסף נבחנו כל המקרים בהם הפנו בתי המשפט לאנציקלופדיה החופשית "ויקיפדיה". נמצא כי בתי המשפט הפנו ל"ויקיפדיה" כמילון, לצרכי העשרה והחלטות מסוימות אף התבססו על ההגדרות שנמצאו שם. שיטת המחקר: מחקר אמפירי
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفרשת משפטית
العنوان الفرعي لمنشور المضيفמשפט וטכנולוגיית מידע
المحررونמיכאל בירנהק, ניבה אלקין-קורן
مكان النشرאוניברסיטת תל אביב
الصفحات47-60
عدد الصفحات14
حالة النشرنُشِر - 2011

IHP Publications

 • !!ihp
 • Internet
 • Internet -- Law and legislation
 • Judgments
 • Wikipedia
 • אינטרנט
 • ויקיפדיה
 • משפט ואינטרנט
 • פסיקה (משפט)

RAMBI Publications

 • !!rambi
 • Databases
 • Internet
 • Law -- Israel

قم بذكر هذا