אחריות הסתברותית לאחר פסק דין מלול

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

במאמר זה מציג המחבר את פסקי הדין פאתח ומלול, תוך הדגשת גדרי המחלוקת שבין השופטים בעניין מלול. לאחר הצגת כל אחד מפסקי הדין, הוא בוחן את מבחן ההטיה הנשנית שנקבע על ידי המשנה לנשיאה ריבלין. המחבר מציע להרחיב את ההגיון במבחן זה למקרים נוספים, והוא בוחן את השאלה האם רצוי להטיל אחריות הסתברותית גם כאשר הסתברות הקשר הסיבתי גבוהה מ-50% ולא רק כאשר היא פחותה מכך.
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفספר שלמה לוין
المحررونאשר גרוניס, אליעזר ריבלין, מיכאל גרייני
الصفحات375-394
عدد الصفحات20
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP Publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا