אופני השימוש של אנשי חינוך במאגר משאבי למידה פתוחים (OER) של הספרייה הלאומית

קרן אטינגר, ענת כהן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

התפתחות מגמות היצירה עצמית של תוכן דיגיטלי ושיתופו בסביבות המקוונות הביאו ליצירת מאגרי משאבי למידה פתוחים (‏OER: Open Educational Resources‏). הספרייה הלאומית הצטרפה למגמה זו של הנגשת תוכן חינוכי ובסוף 2013 הוקם באתר הספרייה הלאומית, מאגר של משאבי למידה פתוחים. מטרת מחקר זה הינה לבחון את השימוש של מורים ואנשי חינוך בתוכן דיגיטלי, בפריטי המקור בכלל ובפריטי מקור ממאגר משאבי הלמידה הפתוחים של הספרייה הלאומית בפרט. מחקר זה עשוי לסייע בקידום הטמעת השימוש במשאבים אלה במערכת החינוך. ממצאי המחקר מצביעים על כך שקיים פער בין תפיסת החשיבות של שילוב הטכנולוגיה בהוראה לבין השימוש הקיים בשטח. המחקר מצביע, בדומה לספרות, שעומדים בפני המשתמשים חסמים טכנולוגיים ופדגוגיים המקשים על שילוב המשאבים בהוראה. עם זאת, באשר מחקר זה מראה על דרכי שימוש מגוונים ,OER לאופן השימוש במשאביה ומתקדמים במשאבים כגון יצירת משאבים חדשים באמצעות שילוב משאבים ממקורות שונים. אחת המסקנות ממחקר זה הוא שיש חשיבות רבה להכשרת מורים, העשויה להועיל למורים ולתלמידים ולהגביר את השימוש במשאבי למידה פתוחים ולשפר את האופן שבו משתמשים בתוכן הלימודי הפתוח בכלל ובספרייה הלאומית בפרט. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمةEducators' Use of the Open Education Resource (OER) Repository of the National Library of Israel
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
الصفحات10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע30-ע37
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP Publications

 • !!ihp
 • Computer-assisted instruction
 • Databases
 • Electronic information resources
 • Internet searching
 • Teachers
 • ha-Sifriyah ha-leʼumit
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • הספרייה הלאומית
 • מאגרי מידע
 • מורים
 • מידע ברשת האינטרנט

قم بذكر هذا